Technische Commissie

De Technische Commissie houdt zich bezig met de vormgeving en het bevorderen van de beoefening van de tennissport. Deze commissie wil er in voorzien dat elk lid zich op tennisgebied kan ontplooien tot het door hem of haar gewenste en haalbare niveau. Om dit voor de leden mogelijk te maken, voert de technische commissie concreet een aantal taken uit:

  • Het coördineren en samenstellen van teams voor de landelijke en district competitie.
  • Het organiseren van clubkampioenschappen
  • Het creëren van optimale tennisfaciliteiten voor wedstrijdspelers
  • Het streven naar een nauwe samenwerking met de Jeugdcommissie
  • Het zorgen voor een goede communicatie naar de leden

De Technische Commissie wil deze taken vorm geven in een cultuur van "fair play", waarin plezier, gezelligheid, saamhorigheid en sociale binding dominant zijn en waar leden zich verbonden voelen en respectvol met elkaar omgaan.  

Contactgegevens Technische Commissie:

Mariejan Wackers | Tel: 06 28 93 82 48

Nikki van Stein | Tel: 06 51 16 57 74