Opzeggen

Bent u van plan te stoppen met tennis? Natuurlijk vinden wij dat jammer. We willen u wel vragen uw lidmaatschap tijdig op te zeggen, zoals beschreven in de statuten.

Opzegging of wijziging van het lidmaatschap dient u vóór 1 december van het volgende kalenderjaar schriftelijk per post of per email door te geven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@ltcbloemendaal.nl
Let op! Uw  lidmaatschap en contributie loopt per kalenderjaar en is doorlopend. Uw afmelding dient daarom vóór 1 december bij ons binnen te zijn.  

Het is niet verplicht, maar wij stellen het op prijs als u een reden van opzegging wilt opgeven.

Bij het opzeggen van het lidmaatschap na 1 december is de contributie verschuldigd voor het gehele nieuwe verenigingsjaar. Na het voldoen van de financiële verplichtingen aan de vereniging, schrijven we u uit als lid van de vereniging en de KNLTB.

Alle opzeggingen worden altijd schriftelijk of per email bevestigd. Bewaar de bevestiging als bewijs dat tijdig is opgezegd. Wilt u er zeker van zijn dat de opzegging is ontvangen, dan kunt u de opzegging eventueel ook per aangetekende post versturen. Bewaar de bevestiging als bewijs dat tijdig is opgezegd.

Lidmaatschap Overzicht