Onze secretaris, Frans Rienstra draagt het stokje over!

20 oktober 2023


Onze secretaris Frans Rienstra heeft het bestuur recent helaas meegedeeld dat hij zijn functie per eind 2023 beschikbaar wil stellen.

Frans heeft in de afgelopen 3 jaar dat hij secretaris is een groot aantal zaken opgepakt en afgerond. Dit is tijdens de corona begonnen met het in 2021 up-to-date maken van de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging, onderzoek naar en keuze van een nieuw softwarepakket voor leden administratie en financiën. Daarnaast is Frans mede betrokken geweest bij de upgrade van ons tennispark en als laatste project de planvorming voor en uitwerking van het toekomstbestendig maken van ons tennispark door onderzoek naar aanleg van langer bespeelbare banen bij minder groot onderhoud, onderzoek naar en keuze voor mogelijk nieuwe 'passende' baanverlichting en vervanging van de huidige beregeningsinstallatie. Ook het investeringsprogramma voor de jaren erna is in kaart gebracht. Nu inwerkingstelling en/of voltooiing van deze vele projecten en planvorming die moet bijdragen aan toekomstbestendig maken van onze vereniging zijn afgerond en gereed voor voorleggen scenario’s aan de ALV in november, vindt Frans het tijd om het stokje over te dragen.

We zijn Frans bijzonder veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan onze vereniging. Derhalve is er een vacature binnen het bestuur van uw vereniging. Voor vragen of aanmeldingen kunt u zich wenden tot uw voorzitter Karin Maat 06-30516267 

Nieuwscategorieën