Joke Oudendijk benoemd tot Lid van Verdienste

25 april 2023


Joke is nog wekelijks te vinden op de tennisbaan met een vast groepje op de dinsdagmiddag. Ze heeft zich jaren ingezet voor diverse toernooien en de barcommissie. Zij voert al sinds de vorige eeuw de ledenadministratie: alle in- en uitschrijvingen en andere mutaties gaan door haar handen. En dat is best een klus; het lijkt simpel, maar met de huidige systemen van ledenbeheer en facturatie gebeurt het toch wel eens dat gegevens niet aansluiten of onvolledig zijn of dat leden te laat opzeggen en dispensatie willen. 

Daarom heeft het bestuur ook besloten om Joke te benoemen tot "Lid van Vedienste"van LTC Bloemendaal!

We willen haar nogmaals, ook langs deze weg van harte feliciteren!

Nieuwscategorieën